Zadarska

Društvo Crvenog križa Zadarske županije

Adresa: Obala kneza Branimira 4d
Grad: Zadar
Poštanski broj: 23 000
Ravnatelj: Bore Galac
Telefon: 023 211 204
Fax: 023 319 080
E-mail: gdckzd@outlook.com

Gradska društva

Benkovac

Adresa: Petra Zoranića 5a
Grad: Benkovac
Poštanski broj: 23 420
Ravnatelj: Marinko Šunić
Telefon: 023 681 118
Fax: 023 681 118
E-mail: marinko.sunic1@gmail.com

Biograd na Moru

Adresa: Trg hrvatskih velikana 2
Grad: Biograd na moru
Poštanski broj: 23 210
Ravnateljica: Franka Troskot
Telefon: 023 383 761
Fax:
E-mail: crvenikrizbiograd@zd.t-com.hr

Obrovac

Adresa: Ante Starčevića 1
Grad: Obrovac
Poštanski broj: 23 450
Ravnatelj: Marko Vulić
Telefon: 023 689 053
Fax: 023 689 261
E-mail: hrvatski.crveni.kriz1@zd.t-com.hr

Pag

Adresa: Zadarska 2
Grad: Pag
Poštanski broj: 23 250
Ravnateljica: Helena Grubišić
Telefon: 023 611 165
Fax: 023 611 165
E-mail: gdckpag@gmail.com

Zadar

Adresa: Obala kneza Branimira 4d
Grad: Zadar
Poštanski broj: 23 000
Ravnatelj: Bore Galac
Telefon: 023 211 204
Fax: 023 319 080
E-mail: gdckzd@outlook.com

Općinska društva

Gračac

Adresa: Školska 10
Grad: Gračac
Poštanski broj: 23 440
Ravnateljica: Mila Došen
Telefon: 023 773 078
Fax: 023 773 078
E-mail: hck-gracac@zd.t-com.hr