Ličko-senjska

Društvo Crvenog križa Ličko-senjske županije

Adresa: Kaniška 6
Poštanski broj: 53 000
Ravnatelj: Vlado Brkljačić
Telefon: 053 572 851
Fax: 053 572 851
E-mail: hck.lickosenjska@gmail.com

Gradska društva

Gospić

Adresa: Miroslava Kraljevića 2
Grad: Gospić
Poštanski broj: 53 000
Ravnatelj: Vlado Brkljačić
Telefon: 053 572 851
Fax: 053 572 851
E-mail: info@hck-gospic.hr
Web: www.hck-gospic.hr

Otočac

Adresa: Ulica Kralja Zvonimira 8
Grad: Otočac
Poštanski broj: 53 220
Ravnatelj: Dragica Cvitković
Telefon: 053 771 405
Fax: 053 771 405
E-mail: crveni.kriz@gs.t-com.hr
Web:

Senj

Adresa: Strmac 1
Grad: Senj
Poštanski broj: 53 270
Ravnateljica: Zvonka Gradišer
Telefon: 053 881 013
Fax: 053 881 013
E-mail: gradsko.drustvo.crvenog.kriza@gs.ht.hr

Donji Lapac

Adresa: Stojana Matića 27
Grad: Donji Lapac
Poštanski broj: 53 250
Ravnatelj: Milan Paskaš
Telefon: 053 765 117
Fax: 053 765 117
E-mail: hckdonjilapac3@gmail.com

Plitvička jezera

Adresa: Trg Svetog Jurja 5
Grad: Korenica
Poštanski broj: 53 230
Ravnateljica: Anita Ugarković
Telefon: 053 776 533
Fax: 053 756 234
E-mail: crveni.kriz3@gs.t-com.hr