Istarska

Društvo Crvenog križa Istarske županije

Adresa: M. B. Rašana 5
Poštanski broj: 52 000
Ravnateljica: Sandra Stipanov
Telefon: 052 624 579
Fax: 052 616 768
E-mail: hck.istra@gmail.com
Web: www.hck-istra.hr

Gradska društva

Buzet

Adresa: II. istarske brigade 13/1
Grad: Buzet
Poštanski broj: 52 420
Ravnateljica: Lara Černeka
Telefon: 052 662 445
Fax: 052 662 445
E-mail: crveni.kriz.buzet@gmail.com

Buje

Adresa: 1. svibnja 9
Grad: Buje
Poštanski broj: 52 460
Ravnatelj: Hrvoje Kovačević
Telefon: 052 772 446
Fax: 052 772 446
E-mail: crveni.kriz.buje@hi.t-com.hr

Labin

Adresa: Katuri 17
Grad: Labin
Poštanski broj: 52 220
Ravnateljica: Morin Hukić
Telefon: 052 855 585
Fax: 052 855 189
E-mail: gdcklabin@gmail.com
Web: www.crvenikrizlabin.hr

Pazin

Adresa: Prolaz Ernesta Jelušića 2
Grad: Pazin
Poštanski broj: 52 000
Ravnateljica: Marijana Krbavac Žulić
Telefon: 052 623 405
Fax: 052 624 079
E-mail: ckpazin@gmail.com
 

Poreč

Adresa: Partizanska 7a
Grad: Poreč
Poštanski broj: 52 440
Ravnatelj: Igor Ostojić
Telefon: 052 431 013
Mob: 099 543 1013
E-mail: hck.gdck.porec@pu.t-com.hr

Pula

Adresa: Nobileova 2
Grad: Pula
Poštanski broj: 52 100
Ravnateljica: Jasna Vekić
Telefon: 052 543 708
Fax: 052 543 713
E-mail: crveni.kriz.pula@pu.t-com.hr
Web: www.crvenikrizpula.hr

Rovinj

Adresa: Edmondo De Amicis 11a
Grad: Rovinj
Poštanski broj: 52 210
Ravnateljica: Dajana Medić
Telefon: 052 811 105
Fax: 052 842 126
E-mail: crveni-kriz-rovinj@pu.htnet.hr
Web: http://crvenikrizrovinj.hr/