Sisačko-moslavačka

Društvo Crvenog križa Sisačko-moslavačke županije

Adresa: Josipa Marića 2
Poštanski broj: 44 430
Ravnateljica: Maja Böhm
Telefon: 044 851 080
Fax: 044 851 080
E-mail: gdckhrvatskakostajnica@gmail.com

Gradska društva

Glina

Adresa: Frankopanska 1
Grad: Glina
Poštanski broj: 44 400
Ravnateljica: Alberta Cestarić
Telefon: 044 882 027
Fax: 044 882 088
E-mail: crveni.kriz.glina@sk.t-com.hr

Hrvatska Kostajnica

Adresa: Josipa Marića 2
Grad: Hrvatska Kostajnica
Poštanski broj: 44 430
Ravnateljica: Maja Böhm
Telefon: 044 851 080
Fax: 044 851 080
E-mail: gdckhrvatskakostajnica@gmail.com

Kutina

Adresa: Augusta Šenoe 2
Grad: Kutina
Poštanski broj: 44 320
Ravnateljica: Katica Zeman
Telefon: 044 683 946
Fax: 044 683 946
E-mail: crveni.kriz.kutina@sk.t-com.hr

Novska

Adresa: Trg Đure Szabe 5
Grad: Novska
Poštanski broj: 44 330
Ravnatelj: Zoran Prpić
Telefon: 044 600 572
Fax: 044 600 572
E-mail: hck-novska@sk.t-com.hr
Web: www.crvenikriz-novska.hr

Petrinja

Adresa: Turkulinova 7
Grad: Petrinja
Poštanski broj: 44 250
Ravnateljica: Ivana Malović
Telefon: 044 815 327
Fax: 044 813 019
E-mail: crveni.kriz.petrinja@sk.t-com.hr

Sisak

Adresa: Kralja Tomislava 18
Grad: Sisak
Poštanski broj: 44 000
Ravnatelj: Igor Čičak
Telefon: 044 543 211
Fax: 044 543 244
E-mail: crvenikriz.sisak@gmail.com
Web: www.crveni-kriz-sisak.com

Dvor

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 18
Grad: Dvor
Poštanski broj: 44 440
Ravnatelj: v.d. Zvonimir Vukorep
Telefon: 044 871 132
Fax: 044 871 132
E-mail: od-ck-dvor@sk.t-com.hr

Gvozd

Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 1
Grad: Vrginmost
Poštanski broj: 44 410
Ravnatelj: Mirko Vučinić
Telefon: 044 881 534
Fax: 044 881 534
E-mail: zeljko.polojac1@sk.t-com.hr

Topusko

Adresa: Trg bana J. Jelačića 1
Grad: Topusko
Poštanski broj: 44 415
Ravnatelj: Željko Rukavina
Telefon: 044 885 926
Fax: 044 885 116
E-mail: zeljko.rukavina@yahoo.com