Primorsko-goranska

Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije

Adresa: Mire Raduna Ban 14
Poštanski broj: 51 000
Ravnateljica: Vesna Čavar
Telefon: 051 677 057
Fax: 051 678 489
E-mail: info@dck-pgz.hr
Web: www.dck-pgz.hr

Gradska društva

Crikvenica

Adresa: Trg Stjepana Radića 2
Grad: Crikvenica
Poštanski broj: 51 260
Ravnateljica: Irena Gašparović
Telefon: 051 677 217
Fax:
E-mail: crikvenica.hck@ri.t-com.hr
Web: www.dck-pgz.hr

Čabar

Adresa: Narodnog oslobođenja 2
Grad: Čabar
Poštanski broj: 51 306
Ravnatelj: Dušan Muhvić
Telefon: 051 821 601
Fax: 051 821 137
E-mail: dusan.muhvic@gmail.com
Web: www.dck-pgz.hr

Delnice

Adresa: Školska 25
Grad: Delnice
Poštanski broj: 51 300
Ravnatelj: Snježana Krizmanić
Telefon: 051 812 686
Fax: 051 812 686
E-mail: hck.delnice@hi.t-com.hr
Web: www.dck-pgz.hr

Krk

Adresa: Dr. Dinka Vitezića 1
Grad: Krk
Poštanski broj: 51 500
Ravnateljica: Marija Jakominić
Telefon: 051 221 094
Fax: 051 222 123
E-mail: crveni.kriz.krk@gmail.com
Web: www.dck-pgz.hr
 

Mali Lošinj

Adresa: Vladimira Gortana 25
Grad: Mali Lošinj
Poštanski broj: 51 550
Ravnatelj: Marinko Gazilj
Telefon: 051 231 812
Fax: 051 231 416
E-mail: marinko.gazilj.ml@gmail.com
Web: www.dck-pgz.hr

Novi Vinodolski

Adresa: Lokvica 2
Grad: Novi Vinodolski
Poštanski broj: 51 250
Ravnateljica: Vesna Đujić. v.d.
Telefon: 051 245 622
Fax:
E-mail: hck-noviv@hi.t-com.hr
Web: www.dck-pgz.hr

Opatija

Adresa: Joakima Rakovca 15
Grad: Opatija
Poštanski broj: 51 410
Ravnateljica: Đana Pahor
Telefon: 051 712 577
Fax: 051 740 165
E-mail: opatija@crvenikriz.eu
Web: www.hck-opatija.hr

Rab

Adresa: Dr. Arhanđela Ugalija 3
Grad: Rab
Poštanski broj: 51 280
Ravnatelj: Ivo Kordić
Telefon: 051 724 264
Fax: 051 724 264
E-mail: gradsko.drustvo.crvenog.kriza.rab@ri.t-com.hr
Web: www.dck-pgz.hr

Rijeka

Adresa: Trg Republike Hrvatske 2/II
Grad: Rijeka
Poštanski broj: 51 000
Ravnateljica: Marija Vičić
Telefon: 051 333 699
Fax: 051 335 380
E-mail: gdck-rijeka@hi.t-com.hr
Web: www.ck-rijeka.hr

Vrbovsko

Adresa: Kralja Tomislava 16a
Grad: Vrbovsko
Poštanski broj: 51 326
Ravnateljica:
Telefon: 098 453 967
Fax:
E-mail: gdck.vrbovsko@gmail.com
Web: www.dck-pgz.hr