Dubrovačko-neretvanska

Društvo Crvenog križa Dubrovačko-neretvanske županije

Adresa: Obala Pape Ivana Pavla II 61
Grad: Dubrovnik
Poštanski broj: 20 000
Ravnateljica: Tanja Medak
Telefon: 020 679 563
E-mail: zuckdubner@gmail.com
 

Gradska društva

Dubrovnik

Adresa: Obala pape Ivana Pavla II 61
Grad: Dubrovnik
Poštanski broj: 20 000
Ravnatelj: Živko Šimunović
Telefon: 020 418 810
Fax: 020 418 811
E-mail: info@crvenikrizdubrovnik.hr
Web: www.crvenikrizdubrovnik.hr

Korčula

Adresa: PP 23, Plokata bb
Grad: Korčula
Poštanski broj: 20 260
Ravnateljica: Marijana Milat
Telefon: 020 715 152
Fax: 020 715 152
E-mail: crvenikrizkorcula2@gmail.com
 

Metković

Adresa: Ante Starčevića 10
Grad: Metković
Poštanski broj: 20 350
Ravnateljica: Tanja Medak
Telefon: 020 681 610
Fax: 020 681 717
E-mail: ck.metkovic@gmail.com

Ploče

Adresa: Vladimira Nazora 20
Grad: Ploče
Poštanski broj: 20 340
Ravnateljica: Martina Vrankić / v.d. Tanja Medak
Telefon: 020 679 563
E-mail: hck.crveni.kriz.ploce@du.t-com.hr
E-mail: crvenikri2@optinet.hr

Lastovo

Adresa:
Grad:
Poštanski broj: 20 290
Ravnatelj:
Telefon:
Fax:
E-mail: