Međimurska

Društvo Crvenog križa Međimurske županije

Adresa: Kralja Tomislava 29
Poštanski broj: 40 000
Ravnatelj: Kristijan Valkaj 
Telefon: 040 395 248
Fax: 040 395 248
E-mail: info@crveni-kriz-cakovec.hr
Web: www.crveni-kriz-cakovec.hr

Gradska društva

Čakovec

Adresa: Kralja Tomislava 29
Grad: Čakovec
Poštanski broj: 40 000
Ravnatelj: Kristijan Valkaj
Telefon: 040 395 248
Fax: 040 395 248
E-mail: info@crveni-kriz-cakovec.hr
Web: www.crveni-kriz-cakovec.hr