Neću biti rob(a)!

Neću biti rob(a)! – sigurnost na internetu


Donirana sredstva namijenjena su za izradu i distribuciju edukativnog materijala o rizicima trgovanja ljudima za djecu u osnovnim i srednjim školama
 
Skenirajte kod mobitelom i donirajte programu Hrvatskog Crvenog križa Neću biti roba!

Mjesto provedbe:  Sva DCK
Period provedbe:  Kontinuirano
 

POTREBA ZA FINANCIRANJEM PROGRAMA:

U posljednje vrijeme svjedoci smo novog trenda porasta broja djece žrtava trgovanja ljudima. U 2019. godini broj djece  identificirano kao žrtve trgovanja ljudima je u porastu, u odnosu na 2018. godinu kada je taj broj bio značajno manji.
Društvene mreže, poput Facebook-a, Skype-a, Snapchata i online video igara vrlo su pogodne platforme za vrbovanje djece i mladih. Putem njih počinitelji kontaktiraju, odabiru, vrbuju i iskorištavaju žrtve. Prikupljanjem osobnih podataka, kao što su fotografije, mjesto stanovanja, ime škole i mjesta na kojima se potencijalna žrtva kreće u velikoj mjeri olakšavaju pristup i dovođenje u zabludu potencijalnih žrtava. Tako se primjerice na Facebook-u na dnevnoj bazi otvara na tisuće lažnih profila koji upućuju na mrežne stranice koje služe za trgovinu ljudima. Nadalje, fotografije koje korisnici postavljaju na svoj profil na socijalnim mrežama sadrže veliku količinu podataka koji mogu biti zlorabljenih, od onih najočiglednijih o samom izgledu osobe i njenih prijatelja ili rodbine do skrivenih podataka poput kamere ili pametnog telefona sa kojim je fotografija slikana ili točnih geolokacijskih podataka o mjestu na kojem je određena fotografija slikana (tzv. EXIF podaci).

 

DOSADAŠNJI RAD HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA U PROGRAMIMA PREVENCIJE:

Hrvatski Crveni križ sa svojim društvima već 14 godina radi na osmišljavanju, unaprjeđenju i provođenju programa prevencije trgovanja ljudima kako bi naši preventivni programi bili u korak sa najnovijim trendovima te odgovorili na osvještavanje rizika kojima su djeca i mladi izloženi. Međutim, digitalni svijet je omogućio sofisticiranije metode vrbovanja te lakši pristup, nadzor i kontrolu potencijalnih žrtava. Pritom su djeca i mladi u najvećem riziku, uzevši u obzir broj aplikacija i društvenih mreža koje koriste te vrijeme koje na njima provode.

 

ŠTO ĆEMO FINANCIRATI IZ DONACIJA:

Smatramo kako načini i metode prevencije trebaju biti usklađeni s novim problemima s kojima se susreću i u korak s novim metodama vrbovanja. Stoga bi se iz donacija financirale sljedeće aktivnosti i materijali:
  • Tiskanje info letaka o rizicima trgovanja ljudima u digitalnom svijetu i/ili
  • Info materijal u digitalnom obliku na prijenosnoj memoriji (uključuje nabavu prijenosnih memorija i tisak loga programa na prijenosnu memoriju)
 

KRITERIJI ZA ODABIR KRAJNJIH KORISNIKA:

  • učenici osnovnih škola (5 – 8 razredi)
  • učenici srednjih škola (1 – 4 razredi).