Čuvajmo ih

„Čuvajmo ih“ - Zajedno zaštitimo naše starije

 
Projekt je namijenjen za nabavu i distribuciju osobne zaštitne opreme (zaštitne maske, dezinficijensi) za starije osobe koje žive u siromaštvu, a s ciljem smanjenja rizika od zaraze.
 
 
OPIS PROBLEMA:
Osobe starije životne dobi predstavljaju vulnerabilnu skupinu u društvu tijekom prirodnih katastrofa i kriza, što se pokazalo u situaciji pandemije koronavirusa.
Pandemija bolesti COVID-19 promijenila je u potpunosti naš svakodnevni život. Posebno se to odnosi na dnevnu rutinu starijih osoba koje su u ovoj epidemiji posebno ugrožena skupina.
Zbog zaštite svojeg zdravlja starije su osobe prisiljene na čitav niz promjena vezanih uz svakodnevni život. Sada više vremena provode u domu, ograničen im je kontakt s mlađim članovima obitelji, posebno s djecom koja pohađaju vrtiće i škole, ograničen im je kontakt s prijateljima i kolegama te im se promijenila rutina kao i aktivnosti na koje su navikli.
Problemi kao što su niske mirovine, nedostupni domovi, neplaćeni rad obiteljskih njegovatelja i nasilje u obitelji bili su prisutni i prije epidemije, no za pretpostaviti je da se širenjem koronavirusa razvijaju. 
Osim navedenog, nedostupne zdravstvene i socijalne usluge i neadekvatna mreža javnog prijevoza svakodnevni su problemi stanovnika ruralnih područja, a ionako teška situacija dodatno je otežana tijekom pandemije koronavirusa.
Cilj projekta „Čuvajmo ih“ je smanjenje rizika od zaraze starijih osoba nabavom zaštitne opreme za starija, socijalno ugrožena kućanstva.
Posebnom zaštitom ove skupine korisnika u velikoj mjeri smanjio bi se širenje pandemije među našim korisnicima koji su u najrizičnijoj skupini i njihov mortalitet.
 
DOSADAŠNJI RAD CRVENOG KRIŽA S STARIJIM OSOBAMA U POTREBI
Program pomoć u kući provodi se u vlastitom domu korisnika za osobe starije od 65 godina koje su narušenog zdravstvenog stanja i socijalnog statusa, a nemaju mogućnosti da im pomoć osiguraju članovi obitelji. Program pomoći u kući uključuje čišćenje kuće, pomoć u održavanju osobne higijene i održavanje okućnice, te pripremu i dostavu kuhanih obroka.
 Osim programa pomoći u kući HCK, društva Crvenog križa uključena su u podjelu humanitarne pomoći u hrani i higijeni korisnicima starije životne dobi i drugim nemoćnim osobama slabijeg socio-ekonomskog stanja.
 Zaštitna osobna oprema namijenjena zaštiti starijih i nemoćnih osoba nužna je za nastavak redovitih aktivnosti društava Crvenog križa u pružanju pomoći starijim i nemoćnih osoba u uvjetima pandemije bolesti COVID-19.
 
Korisnici:
osobe starije od 65 godina koje su slabijeg socio-ekonomskog statusa
Ukupno je oko 23.000 osoba koje zadovoljavaju navedene kriterije, a o kojima skrbe društva Crvenog križa.