Asanacija bunara

 Asanacija bunara – omogućimo pitku vodu na ruralnim područjima“

Doniranim sredstvima financirat će se analiza kvalitete bunarske vode korisnicima programa asanacije bunara te flaširana voda u periodu provođenja asanacije, s ciljem osiguravanja čiste vode za stanovnike i omogućavanje njihovog ostanka na ruralnim područjima.
 
Skenirajte kod mobitelom i donirajte za program Hrvatskog Crvenog križa Asanacija bunara!

Mjesto provedbe:  Cijeli teritorij Republike Hrvatske
Period provedbe:  Kontinuirano
 

POTREBA ZA FINANCIRANJEM PROGRAMA:

Više od 20% kućanstava u Republici Hrvatskoj , a posebno u ruralnim dijelovima koristi se bunarima kao izvorom vode za podmirenje svojih svakodnevnih potreba. Kao posljedica ratnih zbivanja i vrlo čestih poplava, bunari , a samim time i voda u njima su vrlo često u lošem stanju i neophodna im je sanacija i čišćenje. Stanovništvo koje živi na tim područjima većinom je lošeg imovinskog stanja , te nisu u mogućnosti vlastitim sredstvima sanirati nastala oštećenja.

Opis projekta:

Postupak čišćenja bunara:
 • Anketiranje – utvrđivanje potreba
 • Uzimanje uzoraka vode
 • Biološka analiza vode
 • Kemijska analiza vode
 • Mehaničko čišćenje bunara
 • Dezinficiranje bunara – kloriranje
 
Program asanacije bunara uglavnom se provodi na području djelovanja gradskih društava Crvenog križa Vinkovci, Vukovar, Beli Manastir i Glina. Prema iskazanim potrebama timovi će se slati u druga područja na teritoriju Republike Hrvatske. Svaki tim ima svog voditelje i jednog ili dva pomoćna radnika. Troškovi tijekom provođenja programa pokrivaju se od strane Ministarstva zdravstva, Hrvatskog Crvenog križa i donatora. U prosjeku svaki tim godišnje pročisti 200 bunara.
Nakon asanacije, svi korisnici usluga timova Hrvatskog Crvenog križa upoznati su sa činjenicom da je Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo jedini ovlašten provoditi detaljnu i pouzdanu analizu kvalitete vode, te samim time garantirati ispravnost pročišćene vode. Fizikalno – kemijska te mikrobiološka analiza se provodi ispunjavanjem Zahtjeva za osnovnu analizu vode iz individualnih (privatnih) objekata i predajom uzorka vode Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.
 

DOSADAŠNJI RAD CRVENOG KRIŽA S KORISNICIMA U POTREBI:

Hrvatski Crveni križ zadnjih 20 godina sa svojim mobilnim timovima provodi program asanacije bunara , sa ciljem podizanja kvalitete života i kao potpora održivom ostanku  ljudi na ruralnim područjima.
Mobilni timovi gradskih društava koji su osposobljeni i opremljeni odgovarajućom opremom, provode postupak čišćenja bunara po standardima Međunarodne Federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca . Čišćenje bunara je besplatno za korisnike!
 

ŠTO JE VEĆ KONKRETNO POSTIGNUTO PROJEKTOM?

Tijekom 20 godina očišćeno je više od 20 000 bunara i na taj način omogućen pristup čistoj vodi za više od 50 000 ljudi na ruralnim područjima Republike Hrvatske.

KOJE CILJEVE ŽELIMO POSTIĆI PROJEKTOM?

Cilj projekta je osiguranje čiste vode za stanovnike i omogućavanje njihovog ostanka na ruralnim područjima.

KOME BI PROJEKT MOGAO POMOĆI?

Projekt će direktno pomoći socijalno ugroženom stanovništvu na ruralnim područjima Republike Hrvatske.

ŠTO ĆEMO FINANCIRATI IZ DONACIJA:

Donacijama će se financirati trošak fizikalno – kemijske i mikrobiološke analize vode u svrhe ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju iz individualnih objekata te nabava i distribucija flaširane vode za osobe kod kojih se vrši asanacija bunara.

KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA

 • Status aktivnosti:
  • Nezaposlen
  • Umirovljenik
  • Ostali neaktivni
 
 • Postojeći socijalni transferi:
  • Korisnik Zajamčene minimalne naknade (ZMN)
  • Ostali socijalni transferi
 
 • Prihodi kućanstva
  • Bez mirovinskih primanja
  • Prosječna mjesečna primanja do 1.500,00 kuna za samačko domaćinstvo odnosno 2.000,00 kuna za dvočlano kućanstvo
 
 • Dodatno:
  • Kuća se nalazi u ruralnom i izoliranom području
  • Loše zdravstveno stanje i/ili teška pokretljivost