Mladi u Hrvatskoj i dalje imaju potrebu za volonterskim djelovanjem

10.07.2019.
Hrvatski Crveni križ može se pohvaliti velikim brojem mladih ljudi u svojim redovima. Gotovo 20 tisuća mladih diljem Hrvatske uključeno je u djelovanje društava Crvenoga križa. Njihove ideje i svježi pogledi na svijet obogaćuju brojne HCK programe, ali jednako tako ti programi obogaćuju i njih pa nije čudno što se sve više mladih želi pridružiti Crvenome križu. Da je to uistinu tako potvrđuje i 28-godišnja Iva Vrebac, predsjednica Skupštine mladih HCK.

Koja je uloga mladih u radu Hrvatskog Crvenog križa i njegovih društava?
Ako u obzir uzmemo podatak da 50 posto svih volontera Hrvatskog Crvenog križa čine samo mladi, već možemo vidjeti da je njihova uloga u radu HCK i njegovih društava ogromna. Mladi su uključeni u sve programe koje na terenu provode lokalna društva - humanitarne i socijalne aktivnosti, prva pomoć, zdravstvene aktivnosti, služba spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja, brojne preventivne aktivnosti, dobrovoljno davanje krvi i brojne druge.. Mladi su ti koji na ovaj ili onaj način u njima daju velik doprinos. Njihova motiviranost, energičnost, sposobnost upijana znanja i stjecanja vještina te otvorenost prema svijetu i prihvaćanje nepoznatog, čini ih neprocjenjivim bogatstvom Hrvatskog Crvenog križa.


Iva Vrebac, predsjednica Skupštine mladih HCK

Mladi djeluju u sklopu Klubova mladih pri općinskim i gradskim društvima Crvenoga križa. Što točno rade u tim klubovima, što uče, koje vještine stječu?
Klubovi mladih predstavljaju malo formalnije uređenu grupu mladih koja se uključuje u aktivnosti Crvenog križa te se kontinuirano educiraju i unaprjeđuju svoja znanja i vještine. Kako je broj mladih unutar Crvenog križa počeo rasti, nastala je potreba za strukturom koja bi olakšala rad, donošenje nekih odluka te organizaciju i koordinaciju rada, ali i komunikaciju s rukovodstvom društva. Osim koordinacije aktivnosti, mladi prolaze edukacije na razne teme vezane uz programe Crvenog križa, ali uče i životne vještine kao što su komunikacija, rješavanje sukoba, tolerancija, sprječavanje diskriminacije te razbijanje stereotipa i predrasuda, organiziraju kreativne radionice, učenje plesa i jezika ili se jednostavno druže i provode vrijeme u sigurnom okruženju.

Uz Klubove mladih, djeluje i Skupština mladih. Možete li nam malo pojasniti taj ustroj i koja je njegova svrha?
Skupština mladih produžetak je djelovanja Hrvatskog Crvenog križa u međunarodnim vodama te poštivanja smjernica i dokumenata Federacije. Naime, Strategija uključivanja mladih i Strategija 2020 IFRC-a u fokus su stavile politike za mlade unutar Pokreta koje potiču organizaciju strukture mladih u nacionalnim društvima. U skladu s tim, 2016. godine konstituirani su Skupština i Odbor mladih Hrvatskog Crvenog križa te su izabrani predsjednica i potpredsjednica. Svrha ovakvog oblika organiziranja mladih upravo je ta mogućnost za razmjenom iskustava, ideja, materijala, informacija, poteškoća, ali i mogućnost upoznavanja drugih mladih sa sličnim pogledima na svijet, sklapanje prijateljstava, razvoj novih ideja...Jesu li mladi zainteresirani za Crveni križ i humanitarni rad općenito? Što navode kao svoje motive kada vam se javljaju?
Srećom, mladi su još uvijek motivirani i zainteresirani za uključivanje u rad Crvenog križa iako je rad s mladima općenito u posljednje vrijeme postao velik izazov. Mi koji se danas bavimo radom s mladima, uviđamo određene poteškoće poput života mladih u online svijetu, društvene otuđenosti, sve slabijih komunikacijskih vještina, opterećenosti sadržajem unutar sustava obrazovanja zbog čega imaju sve manje vremena koje mogu uložiti u dodatne aktivnosti. Također, i mi kao udruge i organizacije koje radimo s mladima moramo pratiti trendove, aktualizirati aktivnosti i osmisliti inovativne načine provođenja programa koji bi mladima bili atraktivni. Ipak, mladi i dalje imaju potrebu za volonterskim djelovanjem što im je jedan od glavnih motiva za dolazak u Crveni križ, a svakako pomaže i upoznavanje odličnih ljudi, druženje, putovanja, nova znanja i iskustva te mnoge druge stvari koje ih motiviraju.

Mladi HCK stječu i međunarodno iskustvo…
Mladi HCK sudjeluju u većini međunarodnih kampova, edukacija i sastanaka na koje budu pozvani. Najčešće su to nekakve tematske edukacije unutar programskih aktivnosti Crvenog križa, kampovi mladih, ali i zagovarački sastanci. Ponosni smo na to što naši mladih na međunarodnim kampovima i seminarima budu ocijenjeni kao savjesni, vrijedni i otvoreni mladi ljudi spremni na suradnju pa ni ne čudi činjenica da nas na međunarodna događanja pozivaju i u ulozi predavača i voditelja radionica.

Razvijate li kakve nove programe?
U ovoj godini fokusirat ćemo se na razvoj četiri nova (stara) programa: migracije, međunarodno humanitarno pravo, klimatske promjene i vještine leadershipa. Ove teme se unutar Pokreta već obrađuju, ali mladi Hrvatskog Crvenog križa žele ih prilagoditi svom kontekstu i intenzivirati aktivnosti na tim područjima. Započeli smo s jednodnevnim edukacijama članova Skupštine mladih, a nastavljamo s drugim aktivnostima tijekom godine.