Informacije za (strane) radnike – Kako zaštititi svoja prava na radnom mjestu?

22.11.2023.
Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter podsjeća kako sve osobe zaposlene u Hrvatskoj imaju ista prava vezana uz rad, pa tako i radnici koji dolaze iz drugih zemalja. Upravo se oni, prvenstveno državljani trećih zemalja, sve javljaju s pritužbama u kojima navode kršenje prava na radnom mjestu.

Tako najčešće navode da su radili bez radne dozvole, bez sklopljenog ugovora o radu, da im poslodavac nije isplatio ugovorenu, a ponekad niti minimalnu plaću ili uvećanu plaću za prekovremeni rad, da im je uskraćeno pravo na stanku, tjedni ili godišnji odmor, kao i to da im poslodavac nije isplatio naknadu za neiskorišteni godišnji odmor nakon prestanka radnog odnosa. Prituživali su se i da im poslodavac nije uručio obračun dugovane plaće, a neki su isticali da su na radnom mjestu doživjeli jednu ili više ozljeda na radu koju/e poslodavac nije prijavio Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Bilo je i onih koji su nam se obraćali ukazujući na zlostavljanje na radu.

Pritužbe pokazuju i da često nemaju informacija o tome kome se mogu obratiti radi zaštite svojih prava. Upravo zato na internetskoj stranici Pučke pravobraniteljice objavljen je pregled  najčešćih problema i općih pravnih informacija koje se u vezi s njima najčešće daju stranim radnicima, uključujući i kontakte nadležnih institucija. Ove informacije vrijede za sve osobe u radnom odnosu u Hrvatskoj, bez obzira na državljanstvo, a u ovom tekstu naglašavamo strane radnike, državljane trećih zemalja iz više razloga: porasta broja stranih radnika u Hrvatskoj, povećanog broja pritužbi stranih radnika, nedostatka informacija koje imaju o pravima iz radnog odnosa i nedovoljne dostupnosti takvih ciljanih informacija u javnosti.

OVDJE možete pronaći detaljne informacije o načinima zaštite radnih prava i to na nekoliko jezika.