Radovi izgradnje zgrade Centra Hrvatskog Crvenog križa za korisnike socijalnih usluga u zajednici

30.07.2021.
Hrvatski Crveni križ donio je odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku nabave Radovi izgradnje nove zgrade Centra Hrvatskog Crvenog križa za korisnike socijalnih usluga u zajednici građevinske bruto površine od 688,04 m2, što uključuje uklanjanje postojećih zgrada", evidencijskog broja nabave: 1004626-05-5-176-21/19.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Zahvaljujemo na sudjelovanju u postupku nabave.


09.06.2021.

Hrvatski Crveni križ pokrenuo je postupak nabave radova izgradnje zgrade Centra Hrvatskog Crvenog križa za korisnike socijalnih usluga u zajednici.

Novi rok za dostavu ponude: 07.07.2021 do 12h.

Obavijest o objavi poziva
Obavijest o objavi poziva - ispravak 9.6.2021
Poziv na dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda - ispravak 11.06.2021
Obavijest o ispravku Poziva na dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda - ispravak 25.06.2021
Obavijest o ispravku Poziva na dostavu ponuda - 25.6.2021

Obrasci
Obrazac 2 - Troškovnik

Obavijest o ispravku troškovnika
Obrazac 2 - Troškovnik - 01.07.2021

Prilozi 
Pitanja i odgovori - pojašnjenje gospodarskom subjektu
Pitanja i odgovori - pojašnjenje gospodarskom subjektu - 25.6.2021
Pitanja i odgovori - pojašnjenje gospodarskom subjektu - 1.7.2021
Pitanja i odgovori - pojašnjenje gospodarskom subjektu - 2.7.2021


Prilog 1 - GLAVNI PROJEKT
Mapa I - Glavni projekt - Knjiga 1 - Arhitektonski projekt
Mapa I - Glavni projekt - Knjiga 2 - Prikaz svih primjenjenih mjera zaštite od požara
Mapa II - Glavni projekt - Građevinski projekt - Fizika
​Mapa III - Glavni projekt - Građevinski projekt - Projekt konstrukcije
Mapa IV - Glavni projekt - Elektrotehnički projekt
Mapa V - Glavni projekt - Projekt vatrodojave
Mapa VI - Glavni projekt - Projekt vodovoda i kanalizacije
Mapa VII - Glavni projekt - Projekt strojarskih instalacija
​Mapa VIII - Glavni projekt - Strojarski projekt - Projekt ugradnje dizala
Elaborat zaštite na radu
Glavni projekt - Građevinski projekt - Projekt uklanjanja
Popratna dokumentacija uz glavni projekt

Prilog 1 - IZVEDBENI PROJEKT
Mapa I - Arhitektonski projekt
Mapa II - Plan oplate
Mapa III - Nacrti armature
SHEMA stolarije i bravarije

Prilog 2. - GRAĐEVINSKA DOZVOLA
Građevinska dozvola

Popisi gospodarskih subjekata s kojima je HCK u sukobu interesa