Nabava usluga sistematskog pregleda

11.04.2023.
Hrvatski Crveni križ pokreće postupak nabave usluga sistematskog pregleda.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 14. travnja 2023. do 14:00 sati.

Poziv za dostavu ponuda - sistematski pregled

Ponudbeni troškovnik - sistematski pregled