Nabava šatora Alaska s klimatizacijskom jedinicom za grijanje i hlađenje

27.10.2021.
Hrvatski Crveni križ produžio je rok za dostavu ponuda za nabavu šatora Alaska s klimatizacijskom jedinicom za grijanje i hlađenje do 04.11.2021.

Ostale izmjene naznačene su u tekstu Poziva na dostavu ponuda.

Poziv na dostavu ponuda


19.10.2021.

Hrvatski Crveni križ je pokrenuo postupak nabave šatora Alaska s klimatizacijskom jedinicom za grijanje i hlađenje.

Rok na dostavu ponude: 27.10.2021 do 12h.

Poziv na dostavu ponuda
Ponudbeni troškovnik