Nabava šatora ALASKA 20ft s klimatizacijskom jedinicom za grijanje i hlađenje

25.01.2022.
Hrvatski Crveni križ je pokrenuo postupak nabave šatora Alaska od 20 stopa s klimatizacijskom jedinicom za grijanje i hlađenje.
Rok za dostavu ponuda 3.2.2022. do 12h.

Poziv za dostavu ponuda - šator ALASKA 
Troškovnik i tehničke karakteristike - šator ALASKA