Nabava prehrambenih artikala - Vaš dar za pravu stvar

24.04.2020.
Hrvatski Crveni križ pokrenuo je postupak nabave prehrambenih artikla za pakete Hrvatskog Crvenog križa „Dar za pravu stvar“ za krajnje korisnike sukladno tehničkim specifikacijama, ponudbenom listu i troškovniku te ostalim uvjetima potrebnim za kompletiranje ponude.

Vašu ponudu molim dostavite do 4.svibnja 2020. do 12 sati.

Poziv za dostavu ponuda
Opći uvjeti
Ponudbeni troškovnik - PDF
Ponudbeni troškovnik - Excel
Odgovor na pitanja ponuditelja br.1