Nabava paketa higijene - EA Ukraine and impacted countries

25.11.2022.
Hrvatski Crveni križ pokreće postupak nabave paketa higijene u sklopu apela za Ukrajinu i pogođene zemlje, na način naveden u priloženoj dokumentaciji. Krajnji rok za dostavu ponuda je 13. prosinca 2022. do 14:00 sati.

Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni troškovnik - van snage
Obavijest o 1. izmjeni Poziva za dostavu ponuda
Poziv za dostavu ponuda - Prvo pojašnjenje
Obavijest o 2. izmjeni Poziva za dostavu ponuda
Ponudbeni troškovnik - izmjena


The Croatian Red Cross is launching the procedure for the procurement of hygiene packages, as stated in the tender file linked below. The deadline for submission of bids is 13 December 2022.,14:00 hours.

Request for quotation
Cost sheet