Nabava blagdanskih poklon bonova za djecu

20.11.2020.
Hrvatski Crveni križ pokrenuo je postupak nabave blagdanskih poklon bonova za djecu.

Rok za dostavu ponuda: 25.studenog 2020.

Izmjene Poziva za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda

Opći uvjeti

Izmjene Ponudbenoga troškovnika - Excel

Ponudbeni troškovnik