Izrada projektno tehničke dokumentacije za gradnju zgrade Centra Hrvatskog Crvenog križa za korisnike socijalnih usluga u zajednici

29.06.2020.

Hrvatski Crveni križ pokrenuo je postupak nabave izrade projektno tehničke dokumentacije za gradnju zgrade Centra Hrvatskog Crvenog križa za korisnike socijalnih usluga u zajednici, što uključuje izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju nove građevine, izvedbenog projekta i troškovnika za radova građenja, projekta interijera te obavljanje projektantskog nadzora tijekom građenja.


Obavijest o nabavi Centar HCK 26.06.2020 (1).pdf
DoN POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Dokumentacija o nabavi.pdf
OBRASCI - DoN.docx
OBRAZAC 3 - Troškovnik.pdf
PRILOG 1 Projektni zadatak - 1.pdf
PRILOG 2 Snimka postojećeg stanja i idejno rješenje.pdf

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - ISPRAVAK DOKUMENTACIJA O NABAVI
OBAVIJEST O ISPRAVKU ADRESE ELEKTRONIČKE POŠTE
OBAVIJEST O NABAVI - ISPRAVAK
Pitanje i odgovor - pojašnjenje


Informacija o upitu izvan roka 16.07.2020.