Izrada brošure za pomoć u integraciji osobama pod međunarodnom zaštitom u RH

11.10.2019.

Hrvatski Crveni križ pokrenuo je postupak nabave za izradu brošure za pomoć u integraciji osobama pod međunarodnom zaštitom u Republici HrvatskojGRAFIČKA PRIPREMA:

Brošura - arapski jezik - korice
Brošura arapski jezik

Brošura - francuski jezik - korice
Brošura francuski jezik

Brošura - engleski jezik - korice
Brošura engleski jezik

Brošura - farsi - korice
Brošura farsi