Nabava usluge stručnog nadzora građenja Centra Hrvatskog Crvenog križa za korisnike socijalnih usluga u zajednici i usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova - Koordinator II

23.07.2021.
Hrvatski Crveni križ donio je odluku o odabiru u postupku nabave naziva "Usluga stručnog nadzora građenja Centra Hrvatskog Crvenog križa za korisnike socijalnih usluga u zajednici i usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova - Koordinator II", evidencijskog broja nabave: 1004654-05-5-176-21/19.

Zahvaljujemo na sudjelovanju u postupku nabave.

15.06.2021.

Hrvatski Crveni križ pokrenuo je postupak nabave usluge stručnog nadzora građenja Centra Hrvatskog Crvenog križa za korisnike socijalnih usluga u zajednici i usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova - Koordinator II.

Rok za dostavu ponude: 01.07.2021 do 12h.

Obavijest o objavi poziva
Poziv na dostavu ponuda
Obrasci 1 do 7 u word formatu
Obrazac 2 - Troškovnik u xls formatuPrilog 1 - GLAVNI PROJEKT
Mapa I - Glavni projekt - Knjiga 1 - Arhitektonski projekt
Mapa I - Glavni projekt - Knjiga 2 - Prikaz svih primjenjenih mjera zaštite od požara
Mapa II - Glavni projekt - Građevinski projekt - Fizika
​Mapa III - Glavni projekt - Građevinski projekt - Projekt konstrukcije
Mapa IV - Glavni projekt - Elektrotehnički projekt
Mapa V - Glavni projekt - Projekt vatrodojave
Mapa VI - Glavni projekt - Projekt vodovoda i kanalizacije
Mapa VII - Glavni projekt - Projekt strojarskih instalacija
​Mapa VIII - Glavni projekt - Strojarski projekt - Projekt ugradnje dizala
Elaborat zaštite na radu
Glavni projekt - Građevinski projekt - Projekt uklanjanja
Popratna dokumentacija uz glavni projekt

Prilog 1 - IZVEDBENI PROJEKT
Mapa I - Arhitektonski projekt
Mapa II - Plan oplate
Mapa III - Nacrti armature
SHEMA stolarije i bravarije

Prilog 2. - GRAĐEVINSKA DOZVOLA
Građevinska dozvola

Popisi gospodarskih subjekata s kojima je HCK u sukobu interesa