Programi smanjenja šteta od zlouporabe droga

Politika smanjenja šteta od zlouporabe droga (Harm Reduction) javnozdravstvena je politika usmjerena na ciljanu populaciju aktivnih injicirajućih korisnika droga, kao i svih korisnika droga.

Ako osoba ne može ili ne želi prestati s uzimanjem droga, potrebno je poduzeti aktivnosti koje će, što je više moguće, umanjiti štetu koja nastaje kod pojedinca/društva, a koja je uzrokovana njegovim rizičnim stilom života.

Hrvatski Crveni križ  programe smanjenja šteta od zlouporabe droga kontinuirano provodi od 1998. Glavni je njihov cilj smanjiti mogućnost zaraze i širenje krvlju prenosivih bolesti hepatitisa B ili hepatitisa C, smanjiti mogućnost zaraze HIV-om odnosno širenje AIDS-a, te pospješiti liječenje bolesti ovisnosti kod korisnika.

WHO (World Health Organisation), UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) i UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) politiku smanjenja šteta provode u sklopu svojih djelatnosti vezanih uz pandemiju HIV-a/AIDS-a. Prevencija transmisije HIV-a od intravenskih korisnika droga definira se  kao ključni izazov unutar postojećih zdravstvenih sustava.


 

Prevencija, liječenje i njega

Djelatnosti prevencije, liječenja i njege oboljelih od HIV-a među populacijom intravenskih korisnika droga uključuju devet intervencija:

 1. Programe zamjene štrcaljki i igala
 2. Opijatne supstitucijske terapije i druge terapije bolesti ovisnosti;
 3. HIV testiranja i savjetovanja
 4. Antiretroviralnu  terapiju
 5. Prevenciju i liječenje seksualno prenosivih  bolesti;
 6. Programe distribucije kondoma za intravenske korisnike droga i njihove seksualne partnere
 7. Ciljanu komunikaciju, edukaciju i informiranje za intravenske korisnike droga i njihove seksualne partnere
 8. Cijepljenja, dijagnosticiranje i liječenje virusnih hepatitisa
 9. Prevenciju, dijagnosticiranje i liječenje tuberkuloze 
 
Politika smanjenja šteta od zlouporabe droga u svim aktivnostima temelji se na moralnim principima odnosa prema korisnicima koji podrazumijevaju:
 • osobni kontakt sa svakim korisnikom
 • anonimnost
 • povjerljivost
 • humanost
 • pragmatičnost 
Aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa obuhvaćene politikom Harm Reduction  sastoje se od:
 • anonimne i besplatne zamjene šprica i igala za intravenske korisnike droga (“needle exchange” programi - NX )
 • organiziranja savjetovališta za aktivne intravenske korisnike droga/korisnike droga
 • organiziranja “drop in” centara – mjesta gdje korisnici droga i intravenski korisnici droga mogu doći, popiti topli napitak, provesti vrijeme u organiziranim aktivnostima ili individualnim razgovorima
 • organiziranja svih oblika aktivnosti koji doprinose uspješnoj resocijalizaciji korisnika droga u sklopu njihovog kompleksnog liječenja  bolesti ovisnosti (aktivnosti ponovnog spajanja s obiteljima, pronalaženje poslova i ponovnog zapošljavanja, poboljšanje komunikacije ovisnika s socijalnim službama i liječnicima)
 • organiziranju i provođenju testiranja klijenata na HIV, hepatitis C, hepatitis B (uporabom brzih testova ili uzimanjem uzoraka krvi)
 • upućivanje na liječenje (primarne bolesti ovisnosti ali i svih komorbiditetnih bolesti) 
Programi zamjene štrcaljki i igala za potrebe aktivnih ovisnika o teškim drogama (Needle Exchange Project, NX) provode se u Zagrebu, Zadru, Novoj Gradiški i Krapini. 

Politiku smanjenja šteta od zlouporabe droga (Harm Reduction) prihvatili su Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske i  Ured za droge Vlade RH (sastavni dio „Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga u RH ”).