Pristupnica za obnovu uvjerenja o osposobljenosti spasilaca

Ispunite sva obavezna polja označena sa *
Podaci na obrascu se prikupljaju za potrebe organizacije natjecanja te će biti korišteni isključivo za:
1. Organizaciju osposobljavanja,
2. Izradu uvjerenja,
3. Izradu korisničkog računa u „Bazi spasilačkih intervencija“,
4. Unos u bazu osposobljenih voditelja,
5. Izradu izvještaja na temelju anonimiziranih podataka.

Osobni podaci svih kandidata koji su prikupljeni prijavnicom se čuvaju najduže godinu dana, nakon čega se anonimiziraju.
Ukoliko kandidat uspješno završi osposobljavanje za spasioca, podaci se unose u bazu osposobljenih spasilaca. Podaci se mogu čuvati do opoziva privole, a najmanje do roka predviđenog u članku 2. stavku 2. Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", broj 78/15, 134/15, 120/16), odnosno 11 godina.