Usavršavanje i provjera stručne osposobljenosti predavača/instruktora

Usavršavanje i provjera stručne osposobljenosti (obnove dozvole)  predavača i ovlaštenih ispitivača iz nastavnog predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći"


Tečaj je namijenjen doktorima medicine koji su stekli uvjete za pristupanje tečaju usavršavanja i provjere stručne osposobljenosti za predavače i ovlaštene ispitivače iz nastavnog predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći".


Doktor medicine s dozvolom predavača prve pomoći i/ili ovlaštenog ispitivača stječe uvjete za obnovu dozvole ako je u četverogodišnjem/dvogodišnjem razdoblju od dobivanja dozvole do trenutka pristupanju tečaju obnove dozvole:

  • aktivno sudjelovao u provedbi nastave/ispita iz prve pomoći
  • prisustvovao najmanje jednom u četiri godine stručnom skupu kojeg je na temu prve pomoći organizirao Hrvatski Crveni križ. 
Tečaj obnove dozvole predavača i ovlaštenog ispitivača provodi se na temelju:

Nakon obveznog pohađanja tečaja i uspješno položenog ispita, Hrvatski Crveni križ izdaje polazniku tečaja Potvrdu o položenom ispitu provjere stručne osposobljenosti predavača i ovlaštenog ispitivača iz nastavnog predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći".

Postupak prijave

Prijavni list

Upute o uplati cijene tečaja