Preuzmite fotografije

Fotografije je dopušteno preuzimati uz navođenje Hrvatskog Crvenog križa kao izvora te nije dopušteno njihovo korištenje uz bilo koji sadržaj koji nije vezan uz djelatnosti Crvenoga križa i nije u skladu s temeljnim načelima Crvenoga križa.