Znanje plivanja – civilizacijska potreba suvremenog čovjeka

26.10.2021.
U Centru za edukaciju “Merkur” Orahovica u organizaciji Hrvatskog saveza sportske rekreacije “Sport za sve” i Hrvatskog Crvenog križa putem Gradskog društva Crvenog križa Osijek, održano je 16. Hrvatsko savjetovanja o obuci neplivača na temu „Znanje plivanja – civilizacijska potreba suvremenog čovjeka“.

Na savjetovanju su se okupili stručnjaci kineziolozi koji provode obuke neplivača diljem Hrvatske.

Cilj ovog savjetovanja bio je  utjecati na povećanje broja obuke neplivača, s naglaskom ponovnog uvođenja u škole obvezne škola plivanja, budući da je utapanje drugi uzrok smrtnosti djece u Hrvatskoj. Plivanje se najlakše ući među vršnjacima i među sebi jednakima.

Voditelj savjetovanja Vladimir Findak istaknuo je da znanje plivanja predstavlja ne samo odraz dostignutog stupnja civilizacije pojedinca, nego i društva u cjelini. Plivačko opismenjavanje  građana ključno je u borbi protiv utapanja.S obzirom na sve učestalije izvanredne situacije vezane uz poplave uzrokovane klimatskim promjenama u svijetu, a tako i u Hrvatskoj, voditeljica HCK Službe spašavanja život na vodi Silvana Radovanović održala je prezentaciju „Znanje plivanja - civilizacijska potreba suvremenog čovjeka u izvanrednim situacijama“.

Utapanje je vodeći uzrok smrtnosti tijekom poplava. Svakako jedan od glavnih načina kako djelovati na smanjenje utapanja u izvanrednim situacijama vezanim uz vodene površine jeste naučiti plivati.

Provoditi obuke neplivača, upoznati opasnosti vezane uz vodu u neposrednoj okolini, zaštiti se planskim građenjem, razviti sustav dojave i djelovanja u kriznim situacijama povezanim s vodom, sustavno educirati i opremiti pripadnike interventnih službi, elementi su kako odgovoriti na veliki broj utapanja kao problem javnog zdravstva, a sve u svrhu očuvanja ljudskih života.

Na osnovi svega navedenoga, Hrvatski Crveni križ u potpunosti podupire inicijativu ponovnog uvođenja u škole obvezna škola plivanja.
Autor fotografija: Vladimir Grgurić