Završna konferencija Erasmus+ projekta Sigurnije škole i vrtići

27.01.2021.
Hrvatski Crveni križ u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje organizirao je dvodnevnu završnu konferenciju Erasmus+ projekta „SIGURNIJE ŠKOLE I VRTIĆI: razvoj online platforme za sigurne i dobro pripremljene osnovne škole i vrtiće za izvanredne situacije“ od 27. siječnja do 28. siječnja 2021. godine koja je ujedno bila i državni stručni skup za odgojitelje, učitelje i stručne suradnike u dječjim vrtićima i osnovnim školama.

Na konferenciju se prijavilo više od 800 sudionika, a podršku su dali i ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, dipl. iur.,  izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt, dip. oec., Ministarstvo znanosti i obrazovanja i drugi uvaženi predstavnici lokalnih samouprava, sustava civilne zaštite i društava Crvenog križa.

Prepoznavši potrebu za kontinuiranim podizanjem svijesti kod djece, mladih, njihovih roditelja odnosno skrbnika i djelatnika predškolskih i školskih odgojno-obrazovnih ustanova u Republici Hrvatskoj o važnosti procjene i podizanja razine sigurnosti u vrtićima i školama te potrebu za kontinuiranim stjecanjem i usavršavanjem znanja, vještina i kompetencija iz prve pomoći, pripremljenosti na izvanredne situacije i psihosocijalne podrške, Hrvatski Crveni križ je u razdoblju od studenog 2018. do siječnja 2021.  s partnerima (dječjim vrtićima i osnovnim školama) provodio projekt „Sigurnije škole i vrtići“ financiran iz EU fondova u sklopu Erasmus+ programa, a uz podršku Agencije za odgoj i obrazovanje i odobrenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Kada se katastrofa dogodi, djeca su među najosjetljivijim i najranjivijim društvenim skupinama. Stoga se projektom sigurnijih škola i vrtića nastoji podići svijest i unaprijediti sustav pripreme na izvanredne situacije. Razvoj novih tehnologija i njihova sve šira upotreba i dostupnost omogućuju nam pristup sve većem broju građana Republike Hrvatske, stoga je u sklopu projekta razvijena i testirana edukativna platforma (https://sigurnija-djeca.hck.hr/) koja nudi metodički i sadržajno standardizirane različite edukativne materijale, aktivnosti, alate i pozadinske informacije koje su razvili Hrvatski Crveni križ i partneri.

Na taj način kreiran je lako dostupan i koristan internetski alat s edukativnim materijalima i konkretnim aktivnostima koje odgojitelji, učitelji, nastavnici i stručni suradnici mogu koristiti i realizirati u svakodnevnom radu s djecom i mladima.

Tijekom održavanja završne konferencije partneri na projektu: DV Videk iz Brdovca, DV Ciciban iz Bjelovara, DV Maslačak iz Zaprešića, DV Pahuljica s Raba, DV Viškovo iz Viškova, DV Sisak Stari iz Siska, DV Botinec iz Zagreba, OŠ Josipa Račića iz Zagreba i Osnovna Montessori škola Barunice Dedee Vranyczany iz Zagreba prezentirali su primjere dobre prakse odnosno provedbu navedenih tema kroz radionice s djecom i učenicima.

Partneri na projektu su prezentirali i profesionalna iskustva vrtića i škola u izvanrednim događajima koji su nas pogodili unazad godinu dana (pandemija COVID-19, potres u Zagrebu i Sisačko-moslavačkoj županiji).

Tijekom prvog dana završne konferencije Hrvatski Crveni križ prezentirao je rezultate projekta, uključujući i dokument „Preporuke i smjernice Hrvatskog Crvenog križa za unaprjeđenje sustava pripreme za izvanredne situacije“.

Preporuke su namijenjene donositeljima odluka, školama, vrtićima i društvima Crvenog križa.

Cilj preporuka navedenih u ovom dokumentu je stvaranje poticajnog okruženja za sustavnu provedbu i prepoznavanje važnosti tema pripreme za sve vrste izvanrednih situacija, prve pomoći, psihosocijalne podrške i općenite sigurnosti u školama i vrtićima. Izuzetno važan cilj ovog dokumenta je i prepoznavanje potrebe za kontinuiranim educiranjem građana od najranije životne dobi te poticanje na cjeloživotno učenje i usavršavanje znanja, vještina i kompetencija iz prve pomoći, priprema za sve vrste izvanrednih situacija i psihosocijalne podrške.

Osvješćivanje građana svih dobnih skupina i širenje znanja o tome što možemo očekivati i kako se što bolje pripremiti za izvanredne događaje, iznimno je važan korak u izgradnji otpornijeg društva koje će se lakše i sa manjim posljedicama suočiti sa izazovima koje takvi događaji donose sa sobom.


Sigurnije škole i vrtići - letak.
Katalog aktivnosti Sigurnije škole i vrtići