Usvajanje Rezolucije „Jačanje pripravnosti za hitne zdravstvene situacije za vrijeme katastrofa koje proizlaze iz prirodnih opasnosti" na 77. Skupštini Svjetske zdravstvene organizacije

18.06.2024.
Na 77. Skupštini Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHA77) 30. svibnja 2024. godine usvojen je prijedlog nove Rezolucije „Jačanje pripravnosti za hitne zdravstvene situacije za vrijeme katastrofa koje proizlaze iz prirodnih opasnosti" (dalje u tekstu skraćeno Rezolucije). Za Republiku Hrvatsku ovo je događaj od povijesne važnosti jer je predložila izradu Rezolucije koja je važan dokument za spremnost globalnog zdravstvenog sustava na nove katastrofe uslijed prirodnih opasnosti.
 
Rezolucija je nastala na inicijativu Republike Hrvatske temeljem iskustva stečenog tijekom istovremenih događaja dvije krizne situacije (pandemija COVID-19 i dva potresa u Zagrebu i Petrinji 2020. godine), a kao rezultat rada Stalne misije Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u Ženevi i međuresorne Radne skupine Ministarstva zdravstva i Ministarstva europskih i vanjskih poslova u kojoj su sudjelovali i članovi iz Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova - Civilne zaštite, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Hrvatskog Crvenog križa i ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Republici Hrvatskoj.
 
Temeljnu skupinu za izradu prijedloga Rezolucije činile su države predlagači, kao prvo Republika Hrvatska, čemu su se pridružili Mozambik i Fidži, a zatim uz podršku mnogih drugih država svijeta (Australija, Bangladeš, Crna Gora, Čile, Francuska, Kostarika, Indija, Italija, Irska, Monako, Nepal, Njemačka, Pakistan, Peru, Samoa, Slovačka, Slovenija, Sjedinjene Američke Države, Tanzanija i Turska), koje su s empatijom prihvatile sadržaj Rezolucije zbog potrebe jačanja kapaciteta nacionalnih zdravstvenih sustava za hitne zdravstvene situacije u vrijeme katastrofa, i sa snažnim interesom da se omogući izrada novog dokumenta na razini Svjetske zdravstvene organizacije.
 
Uspjeh usvajanja Rezolucije još je veći jer nastoji osigurati pružanje osnovnih zdravstvenih usluga (hitna medicina i primarna zdravstvena zaštita) tijekom i nakon prirodnih opasnosti, dostupnih svima. Također, Rezolucija apelira na glavnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije za pružanje tehničke pomoći na zahtjev država članica, kako bi ojačali održive lokalne, nacionalne i regionalne kapacitete za izvanredne zdravstvene situacije u skladu sa spolom, dobi i drugim posebnim potrebama.
 
Tijekom dvogodišnjeg rada na izradi Rezolucije u više je navrata istaknuto kako se prijedlozi Hrvatskog Crvenog križa (mentalno zdravlje, psihološka podrška i kapacitirani volonteri u zajednici) smatraju osobito značajnom dodanom vrijednosti Republike Hrvatske ovoj Rezoluciji, koje su ostale države članice prihvatile vrlo pohvalno. Ova Rezolucija usvojena na 77. Skupštini Svjetske zdravstvene organizacije predstavlja veliki uspjeh u radu hrvatske zdravstvene diplomacije, uz veoma važan doprinos Hrvatskog Crvenog križa.
 
Fotografiju temeljne skupine za izradu prijedloga Rezolucije ustupila na korištenje Stalna misija Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda i ostalim međunarodnim organizacijama u Ženevi