Uspješno održana edukacija za koordinatore volontera društava Hrvatskog Crvenog križa

02.06.2021.
U Edukacijskom centru Hrvatskog Crvenog križa od 26. do 28. svibnja 2021. održana je trodnevna edukacija za koordinatore volontera lokalnih društava Hrvatskog Crvenog križa. Na edukaciji je sudjelovalo 17 volontera i djelatnika iz 17 društava Hrvatskog Crvenog križa. Tijekom tri dana usvajali su znanja o temeljnim pojmovima volonterstva, volonterskom ciklusu, koordiniranju te socijalnim i komunikacijskim vještinama koje su preduvjet za uspješan rad s volonterima.Tijekom svakoga dana, polaznici su kroz teorijska predavanja, različite problemske i kreativne zadatke, individualno i u timu, stjecali nova saznanja i nadograđivali vještine koje su važne za kvalitetan rad s volonterima i osmišljavanje volonterskih programa.Edukacija je bila interaktivna i dinamična te su sudionici marljivo i proaktivno sudjelovali u svim zadacima i raspravama. U sklopu edukacije stvoren je poticajni okvir za razmjenu iskustava u radu s volonterima. Sudionici su nakon edukacije napomenuli kako će stečena vrijedna znanja i vještine koristiti u radu u svojim lokalnim društvima te dodatno osnažiti svoje volontere.