U suradnji s Austrijskim Crvenim križem održana CTP radionica

23.11.2018.
U Edukacijskom centru Hrvatskog Crvenog križa u suradnji s Austrijskim Crvenim križem organizirana je radionica Cash transfer programming na kojoj je sudjelovalo 18 djelatnika središnjeg ureda i društava HCK.
 
Radionicu su vodili stručnjaci za CTP Christina Duschl i Wolfgang Klug iz Austrijskog Crvenog križa i Jonathan Brass iz Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.
 
Cash transfer programming (CTP) podrazumijeva provođenje procesa organizacijske i tehničke pripreme za pružanje novčane humanitarne pomoći žrtvama kriznih situacija. Pomoć u obliku novca ili novčane vrijednosti nadopunjuje pomoć u naravi.
 


Upućuje se bezuvjetno ili bonovima s odabranim spektrom usluga ili artikala, a može se davati i kao naknada za rad. Na taj se način štiti dostojanstvo osoba koje su pogođene kriznom situacijom, smanjuju se indirektni troškovi upućivanja humanitarne pomoći i omogućava snaženje  lokalnog tržišta u procesu oporavka.
 
Dobrobiti koje proizlaze iz ovakvog načina pružanja humanitarne pomoći za osobe pogođene kriznom situacijom zastupaju mnoge humanitarne organizacije, pa tako i Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.
 
Hrvatski Crveni križ je jedno od nacionalnih društava koje temeljem dosadašnjeg iskustva s upućivanjem novčane humanitarne pomoći prepoznaje vrijednosti koje ona donosi za osobe pogođene posljedicama kriznih situacija.  
 
Na temelju navedenoga i korištenjem znanja stečenih na ovoj radionici, Hrvatski Crveni križ će nastaviti s organizacijskom pripremom i senzibiliziranjem javnosti i donatora za veću zastupljenost ovog oblika humanitarne pomoći u odgovoru na velike nesreće i katastrofe.