Trening za pripadnike osnovne jedinice interventnog tima HCK

08.10.2020.

U drugoj polovici rujna i početkom listopada 2020. godine održana su dva treninga osnovne jedinice interventnog tima Hrvatskog Crvenog križa za djelatnike i volontere DHCK Osječko baranjske i Istarske  županije.
 
Obuke su se održale u Orahovici, Dardi i Labinu, a sastojale su se od teoretskog i praktičnog dijela.  Sudjelovalo je 35 djelatnika i volontera DHCK, uz vođenje instruktora HCK.
 
Treninzi su održani sukladno Smjernicama o ustroju, zadaćama i obuci Operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa.

 


 
Treningom su obuhvaćene slijedeće teme: mjesto i uloga HCK u kriznim situacijama, smještaj, psihosocijalna podrška (PSP), služba traženja, prihvat i raspodjela humanitarne pomoći, podizanje šatorskog naselja itd.
 
Osposobljavanjem pripadnika Operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa podižemo kapacitete HCK u odgovoru na krizne situacije.