Tim Hrvatskog Crvenog križa na području Grubišnog Polja asanira bunare

07.06.2024.
Zbog obilnih padalina u zadnjih desetak dana, zamućeni su bunari na cijelom području Grada Grubišnoga Polja, a osobito u naseljima Donja i Gornja Rašenica, Treglava te Ivanovo Selo gdje se prije tri dana dogodila velika poplava.


 
Kako bi pomogao stradalom stanovništvu, Hrvatski Crveni križ poslao je na teren tim za asanaciju bunara te potrebnu opremu.


 
Tijekom jučerašnjeg dana očišćeno je šest bunara, a čišćenje je nastavljeno i danas. Prijavljeno je još 12 bunara iz okolnih mjesta. Čišćenje je nužno s obzirom na to da ljudi ovise o čistoj vodi iz bunara koja se koristi i za ljude i za životinje.


 
Ovisno o razvoju situacije, kao i vremenskih prilika, Hrvatski Crveni križ tim će ponovno poslati na teren ako se za to pokaže potreba.