Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a u znaku brige za spolno i reproduktivno zdravlje

30.11.2017.
Svjetski dan  borbe protiv HIV/AIDS-a obilježava se svake godine 1. prosinca. Cilj je ovogodišnje kampanje podsjetiti javnost na javnozdravstveni značaj problema HIV/AIDS-a. Javnost se želi podsjetiti na rizike i mjere zaštite, važnost prevencije, ranog dijagnosticiranja, liječenja i brige za oboljele. Ne smije se zaboraviti na borbu protiv stigme i diskriminacije kojoj su ljudi oboljeli od HIV/AIDS-a redovito izloženi.

UNAIDS ističe cilj da do 2030.g. svim oboljelim ljudima bude omogućeno pravo na liječenje. Danas 36,7 milijuna ljudi živi s HIV-om, a 20,9 milijuna ljudi  u 2017. primalo je antiretroviralnu terapiju. Tijekom 2016 godine 1,8 milijuna osoba novozaraženo je HIV-om.

U Hrvatskoj ovogodišnja nacionalna kampanja obilježavanja 1.12. Svjetskog dana AIDS-a posvećena je važnosti spolnog i reproduktivnog zdravlja. Slogan kampanje je „Skini pametno“. Slogan objedinjuje dvosmisleno značenje i poručuje mladima - s jedne strane da skinu aplikaciju Spolno Zdravlje koja pruža korisne informacije o tim temama, a s druge strane da se odgovorno ponašaju u svakoj situaciji u kojoj mlada osoba ima spolne aktivnosti.

AIDS je kratica za sindrom stečenog nedostatka imuniteta (engl. – acquired immunodeficienca syndrome). Francuski je naziv (kratica) za istu bolest SIDA.

HIV je virus humane imunodeficijencije. Virus HIV-a se prenosi nezaštićenim spolnim odnosom, krvlju (najčešće dijeljenjem šprica i igala kod injektiranja droga) i sa zaražene majke na dijete tijekom trudnoće, poroda i dojenja.

Jedini način otkrivanja i dijagnosticiranja zaraženosti HIV-om je testiranje. Rano otkrivanje bolesti omogućava uspješno liječenje. U Hrvatskoj testiranje se može obaviti u zdravstvenim institucijama (mreža centara zavoda za javno zdravstvo i Hrvatski zavod za javno zdravstvo), klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu.

Hrvatski Crveni križ priključio se Nacionalnoj kampanji i prigodnim akcijama u svojim gradskim i županijskim društvima obilježiti će Svjetski dan AIDS-a. Rasporede događanja možete naći u  društvima Hrvatskog Crvenog križa.