Sve što trebate znati o načinu na koji stradali u potresu mogu dobiti jednokratnu novčanu pomoć