Stručni skup o migracijama za profesore srednjih škola

29.11.2018.
U Edukacijskom centru Hrvatskog Crvenog križa održan je stručni skup na temu migracija i rizika migracija prema priručniku „U čemu je razlika ako sam različit“ u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.

Na stručnom skupu sudjelovali su profesori srednjih škola koji su se imali priliku upoznati s općim pojmovima vezanim uz migracije, aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa u prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite i s radionicama na temu migracija koje će provoditi u školama.Predavanje su održale Nikolina Stanković i Leonarda Kolarić iz Hrvatskog Crvenog križa.

Priručnik u čemu je razlika ako sam različit, učenike uči o prihvaćanju različitosti, o trgovini ljudima kao riziku migriranja, ljudskim pravima, o pravima tražitelja međunarodne zaštite i osobama pod međunarodnom zaštitom te o diskriminaciji.