Stradalom stanovništvu trenutno je najpotrebnija psihosocijalna podrška, ali i čišćenje bunara

26.04.2021.
Ekipe Hrvatskog Crvenog križa i dalje su svakodnevno prisutne na potresom pogođenom području. Stanovništvu s područja Sisačko-moslavačke županije redovito se dijeli humanitarnu pomoć, pruža se psihosocijalna podrška, a posebno educirani timovi provode aktivnosti čišćenja bunara.

Nakon višemjesečne podjele humanitarne pomoći svima koji su je zatražili, Crveni križ odnedavno je uveo kriterije prema kojemu pravo na humanitarnu pomoć imaju socijalno ugroženi građani, kao i oni kojima su domovi stradali u potresu, odnosno onima čije nekretnine imaju crvenu ili žutu naljepnicu. Kriteriji su uvedeni zbog racionalizacije resursa i činjenice da će operacija pružanja pomoći Banovini potrajati dulje vrijeme.

Hrvatski Crveni križ stanovništvu stradalom u potresu dosad je, među ostalim, podijelio 1016,5 tona hrane, 584.583 litara vode, više od 685.996 toplih obroka, 213.666 kilograma higijene, 3462 grijalice, 96,3 tone odjeće, 123 agregata te 8796 paketa dječje hrane i opreme.Uz redovitu podjelu humanitarne pomoći koja se i dalje distribuira na točno određenim lokacijama te uz pomoć mobilnih timova na terenu, Hrvatski Crveni križ za stradalo stanovništvo redovito osigurava i psihosocijalnu podršku.

Takav oblik pomoći u ovoj je fazi iznimno važan jer su ljudi uplašeni i zabrinuti za budućnost. Dosad je psihosocijalna podrška pružena 12605 puta. Psihosocijalna podrška osigurana je za korisnike evakuacijskih centara, ali mobilni timovi svakodnevno obilaze i ljude koji žive u svojima domovima na područjima gradova i sela.

Ekipe Hrvatskog Crvenog križa započele su i asanaciju bunara na području Sisačko-moslavačke županije. Riječ je o iznimno važnoj aktivnosti jer brojni ljudi ovise o čistim bunarima.Dosad učinjeno na potresom pogođenom području
Odmah nakon potresa, pune ruke posla imala je i Služba traženja Hrvatskog Crvenog križa koja je razdvojenim članovima obitelji pomogla u spajanju i ostvarivanju kontakta, ali su vodili i evidenciju osoba koje su napustile svoje domove te smještaj potražile u drugim hrvatskim mjestima.

Hrvatski Crveni križ isplatio je i novčanu pomoć za 31.835 kućanstava s potresom pogođenog područja Sisačko – moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije. Samcima je uplaćeno 900 kuna, a višečlanom kućanstvu 1.900 kuna. Od ukupnog broja odobrenih zahtjeva, višečlanih kućanstava je 21.796, a samačkih 10.039.

Svi oni koji trebaju bilo kakve informacije vezane uz novčanu pomoć, psihosocijalnu podršku ili bilo koje druge aktivnosti koje Hrvatski Crveni križ provodi na potresom pogođenom području, mogu nazvati besplatni telefon 0800 1188.