Specijalistička edukacija Psihosocijalna podrška u kriznim događajima velikih razmjera

27.11.2023.
Jedna od temeljnih aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa je priprema i djelovanje u kriznim događajima koji su posljednjih godina kompleksni i prolongirani, što utječe ne samo na pogođene osobe, već i na pomagače. Stoga Hrvatski Crveni križ svake godine održava barem dvije specijalističke edukacije iz psihosocijalne podrške u kriznim događajima velikih razmjera. Posljednja ove godine održava se od 24. do 26. studeno .2023. u Grabovcu. 

20 djelatnika i volontera Crvenog križa educira se o pružanju psihosocijalne podrške osobama pogođenim kriznim događajem. Interaktivna predavanja, grupni rad, igranje uloga i rasprave su metode koje koristimo u svojim edukacijama, kako bi sudionici stekli znanja i vještine u radu s pogođenim osobama. U edukaciji se detaljno prolaze faze psihosocijalnih intervencija u odgovoru na krizni događaj, pri čemu sudionici uče o ključnim intervencijama u pojedinim fazama.

Veliki naglasak se stavlja upravo na procjenu potreba, pružanje psihološke prve pomoći osobama kojima je to potrebno, organizaciji različitih participativnih aktivnosti koje osnažuju i potiču povezanost pogođenih osoba, ali i na koji način surađivati s relevantnim institucijama i organizacijama na terenu. Sudionici također imaju priliku podijeliti svoja iskustva rada s osobama u potrebi i kako su se sami nosili s raznim teškim situacijama.

Takve razmjene iskustava su od velikog značaja za sve sudionike te daju dodatnu perspektivu, nove ideje te unaprjeđuju znanja i kompetencije svih prisutnih na edukaciji, a kako bi potencijalni odgovor na krizni događaj bio što kvalitetniji.

Ovakve edukacije ne grade samo vještine u radu s pogođenim osobama, nego i jačaju otpornost pomagača, kako bi istovremeno znali sačuvati sebe i brinuti o svojim kolegama.