Ronimo za čisti Jadran u Nacionalnom parku Kornati

31.05.2023.
Hrvatski Crveni križ nastavlja provedbu projekt „Ronimo za čisti Jadran“ koji provodimo uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Cilj projekta “Ronimo za čišći Jadran“ je kroz organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada s morskog dna doprinijeti uklanjanju i zbrinjavanju morskog otpada, te doprinijeti smanjenju namjerno ili slučajnog unosa otpada u morski ekosustav.
Drugu ekološku akciju prikupljanja otpada s morskog dana održat ćemo 2. lipnja 2023. u Nacionalnom parku Kornati.

Hrvatski Crveni križ će ekološku akciju provesti u suradnji s Javnom ustanovom Nacionalni park Kornati, Ronilačkim klubom „Murter – Kornati,  volonterima i djelatnicima  Hrvatskog Crvenog križa društava Crvenog križa Šibenik, Zadar i Split.
Provedbom ekološke akcije prikupljanja otpada s morskog dna u Nacionalnom parku Kornati Hrvatski Crveni križ će obilježiti Svjetski dan mora i oceana.

Hrvatski Crveni križ provedbom ekoloških akcija pridonosi podizanju svijest javnosti o potrebi očuvanja posebno zaštićenog i ekološki značajnog područja u moru i obalnom području, a sve u svrhu očuvanja i obnavljanja morskih i obalnih ekosustava.
 
„Ovaj dokument je izrađen uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Hrvatskog Crvenog križa i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.“