Ronimo za čisti Jadran: U eko akcijama Crveni križ čisti morsko dno

05.06.2023.
Hrvatski Crveni križ nastavlja provedbu projekt „Ronimo za čisti Jadran“ koji provodimo uz financijsku potporu Fonada za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.Cilj projekta „Ronimo za čisti Jadran“ je organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada s morskog dna u dva nacionalna parka Brijuni i Kornati (otoci prve skupine)  i parku prirode Telašćica na Dugom Otoku (otok prve skupine), podizanje svijest javnosti (lokalnog stanovništva i turista) o potrebi očuvanja biološke raznolikosti podmorja i priobalja, poticanje odgovornog i sigurnog ponašanja na moru, povezivanje i umrežavanje klubova ronioca, jedinica lokalne samouprave zajednice, stanovništva, uprava parka prirode i nacionalnih parkova.

Nakon uspješno odrađene prve ekološke akcije prikupljanje otpada s morskog dna u NP Brijuni, proveli smo 02.06.2023. drugu ekološku akciju na području NP Kornati.Prikupljanje otpada s morskog dna održano je u uvali Vruje u Nacionalnom parku Kornati. Ekološka akcija održana je u suradnji s djelatnicima Javne ustanove Nacionalni park Kornati, Ronilačkim klubom „Murter – Kornati,  volonterima i djelatnicima  Hrvatskog Crvenog križa, društava Crvenog križa Šibenik, Zadar i Split. Iz mora je izvađeno oko 400kg otpada.Uvale na Kornatima su prekrasna mjesta za nautičari, ali nažalost na morskom dnu leži puno plastike, limenki, stakla te ostalog otpada koji ugrožavajući bioraznolikost našeg mora.

Provedbom ekološke akcije  prikupljanje otpada s morskog dna u Nacionalnom parku Kornati Hrvatski Crveni križ obilježili smo Svjetski dan mora i oceana.Hrvatski Crveni križ potiče građane u aktivno uključivanje u ekološke projekte, te kontinuiranu brigu o moru, našem najvećem prirodnom ekosustavu.