Priznanje za Nacionalno društvo Crvenog križa Republike Maršalovi Otoci

28.12.2017.
Formalnom odlukom Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC), Nacionalno društvo Crvenog križa Republike Maršalovi Otoci, postalo je dijelom Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.
Tom odlukom društvo Crvenog križa Republike Maršalovi Otoci postalo je 191. nacionalno društvo koje djeluje unutar Pokreta.

U službenom priopćenju, Međunarodni odbor Crvenog križa (ICRC), istakao je naročite doprinose humanitarnim aktivnostima koje Nacionalno društvo Crvenog križa Maršalovih Otoka provodi u toj zemlji posebno izdvojivši aktivnosti usmjerene pružanju prve pomoći, zaštiti zdravlja, poticanju dobrovoljnog davanja krvi, brzom odgovoru na krizne situacije i poticanju volonterstva kod mladih.

Uvidom u priloženu dokumentaciju i praćenjem njihova rada na terenu, Međunarodni odbor Crvenog križa (ICRC) zaključio je da Nacionalno društvo Crvenog križa Republike Maršalovi Otoci zadovoljava uvjete za status nacionalnog društva propisane statutom Pokreta.

Na čelu Nacionalnog društva Crvenog križa Republike Maršalovi Otoci je dr. Alexander Piñano, a sjedište mu je u gradu Majuru.