Ponukan slučajem Topusko, Hrvatski Crveni križ krenuo u izmjenu Statuta

05.03.2021.
Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa podržao je zahtjev za razrješenje g. Željka Rukavine s mjesta ravnatelja Općinskog društva Crvenog križa Topusko. Također, na sjednici Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa potvrđeno je pokretanje procesa izmjene Statuta Hrvatskog Crvenog križa.
Predsjednik Hrvatskog Crvenog križa prim. Josip Jelić, dr.med. istaknuo je: Cilj promjene je omogućiti brzo i učinkovito djelovanje u slučajevima povrede temeljnih načela, ugleda i časti Crvenog križa. Izmjenom Statuta želi se ustanoviti proces utvrđivanja činjenica i sankcioniranja odgovornih, a koji će provoditi više osoba kako bi zadržali transparentnost i pravičnost procesa. Kada je riječ o slučaju Topusko, zahtjev za razrješenja ravnatelja g. Rukavine opravdan je zbog naplate članarine korisnicima što je u potpunosti protivno načelima i etici djelovanja Hrvatskog Crvenog križa.“
Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt dodao je: „Glavnom Odboru Hrvatskog Crvenog križa predložio sam izmjenu Statuta koja će nam omogućiti sankcioniranje kršenja temeljenih načela Crvenog kriza u slučajevima kada odgovorni pojedinci nisu spremni snositi posljedice za svoje djelovanje i sami odstupiti, a uz to im lokalni odbor pruža podršku, kao što je slučaj Topusko. Proces izmjene Statuta će trajati nekoliko mjeseci, ali važno je da smo ga pokrenuli i da će, nadajmo se u što kraćem roku, novi Statut stupiti na snagu.“
Izmjene Statuta nužne su s obzirom na zasebno pravno ustrojstvo svakog pojedinog društva Crvenog križa prema kojem Nacionalno društvo Hrvatskog Crvenog križa nema ovlasti disciplinski direktno postupati.
 
TRENUTNO STANJE HCK-A U PROCESU IZMJENE STATUTA
Imenovana su Statutarna komisija i Radno-koordinacijska skupina za izmjene i dopune Statuta Hrvatskog Crvenog križa, a sljedeći korak je prikupljanje prijedloga od strane svih društava Crvenog križa. Članovima Radno-koordinacijske skupine, uz predsjednika i izvršnog predsjednika HCK-a, imenovani su predstavnici svih županijskih društava i četiri zaposlenika Središnjeg ureda Hrvatskog Crvenog križa.
 
PROCES IZMJENE STATUTA
  1. Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa  imenuje Statutarnu komisiju za izradu Statuta i upućuje Nacrt Statuta na razmatranje društvima Hrvatskog Crvenog križa.
  2. Županijska društva - odbori organiziraju i koordiniraju javnu raspravu svih odbora općinskih i gradskih društava s pravnom osobnošću na svom području. Javna rasprava se provodi u roku 30 dana, a rezultate javne rasprave županijski odbori upućuju Statutarnoj komisiji Hrvatskog Crvenog križa.
  3. Statutarna komisija sažima primjedbe i prijedloge javne rasprave i iznosi ih Glavnom odboru koji utvrđuje Prijedlog Statuta.
  4. Prijedlog Statuta, odnosno izmjene i dopune Statuta dostavljaju se na mišljenje Zajedničkom povjerenstvu Međunarodnog odbora Crvenog križa i Međunarodne federacije za statute nacionalnih društava.
  5. Uzimajući u obzir preporuke međunarodnog povjerenstva, Statut Hrvatskog Crvenog križa donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova svih zastupnika.
 
USTROJ HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
U Hrvatskom Crvenom križu djeluje 131 društvo, a svako od njih je zasebna pravna osoba. Od toga je 111 općinskih i gradskih društava te 20 županijskih društava, svako sa zasebnom pravnom osobnošću.
Područje djelovanja općinskih, gradskih i županijskih društava određeno je statutima svakog pojedinog ustrojstvenog oblika s pravnom osobnošću. Društva djeluju na području utvrđenom svojim statutom.
Nacionalno društvo Hrvatskog Crvenog križa kreira i predvodi posebne programe te pruža podršku lokalnim društvima. U slučaju krize, Nacionalno društvo Hrvatskog Crvenog križa preuzima vodstvo i predvodi sve potrebne aktivnosti za otklanjanje posljedica krizne situacije.