Podjela poklon bonova djeci pod međunarodnom zaštitom

30.12.2021.
Hrvatski Crveni križ dugi niz godina provodi program integracije s osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita. Jedna od aktivnosti koja se provodi svake godine je i darivanje djece do 15 godina starosti povodom novogodišnjih blagdana.Dana 27. i 28. prosinca podijeljeni su poklon bonovi u iznosu od 400 kuna za svu djecu, njih 82, koja su u programu Hrvatskog Crvenog križa. Osim u Zagrebu, poklon bonovi podijeljeni su djeci koja su smještena u Karlovcu, Sisku i Zadru.Ova aktivnost je organizirana u sklopu projekta "Podrška integraciji osoba pod međunarodnom zaštitom i prevencija ksenofobije" koji financira UNHCR.