Operativne snage pokazale spremnost na pokaznoj vježbi „Rakitje 2021“

29.09.2021.
U organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite, u Rakitju je održana pokazna vježba spašavanja na vodi i obrane od poplave „Rakitje 2021“ na kojoj su sudjelovali i timovi Hrvatskog Crvenog križa.  

Vježba je održana u sklopu istraživačkog projekta „DAREnet“ koji predstavlja platformu za razmjenu znanja i iskustava među praktičarima koji se bave poplavama u Dunavskoj regiji.Na vježbi u Rakitju su sudjelovali djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite, pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Hrvatskog Crvenog križa i DVD-a Rakitje.

Cilj pokazne vježbe bila je provjera uvježbanosti i usklađenosti djelovanja operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite u slučaju spašavanja na vodi kao i obrane od poplave te provjera međusobne koordinacije između žurnih službi.U organizaciju i provedbu događanja uključen je RACVIAC – Centar za sigurnosnu suradnju, koji je dio nacionalne „DAREnet mreže“ i doprinijet će sudjelovanjem svojih država članica u prikupljanju znanja i iskustava za potrebe izrade dokumenta predviđenog projektnim zadaćama.