Održana Međunarodna konferencija pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

14.12.2019.
Od 9. do 12. prosinca u Ženevi je održana 33. Međunarodna konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca na kojoj su sudjelovala izaslanstva 168 država stranaka Ženevskih konvencija te 187 nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, uključujući i izaslanstva Republike Hrvatske i Hrvatskog Crvenog križa. Međunarodna konferencija odvijala se pod sloganom „Djeluj danas, oblikuj sutrašnjicu“, a teme Konferencije bile su usmjerene na: humanitarne izazove međunarodnog humanitarnog prava, složenost potreba ranjivih kategorija osoba te važnost povjerenja u humanitarno djelovanje.

Tijekom opće debate Voditeljica izaslanstva Republike Hrvatske, veleposlanica u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu UN-a u Ženevi Vesna Batistić Kos, govorila je o izazovima poštivanja odredbi međunarodnog humanitarnog prava, naglašavajući problem nestalih osoba i posebno ističući još uvijek neriješeno pitanje sudbine osoba nestalih tijekom Domovinskog rata kao i velik broj osoba koje se vode kao nestale.Obraćanje izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa Roberta Markta, voditelja izaslanstva Hrvatskog Crvenog križa, bilo je usmjereno na isticanje potrebe veće solidarnosti i suradnje u pripremama i djelovanju u slučaju kriznih situacija, kao i odgovoru na potrebe pogođenog stanovništva ali i osoba koje provode aktivnosti u odgovoru na krizne situacija.

Na 33. Međunarodnoj konferenciji usvojene su rezolucije koje će oblikovati aktivnosti Pokreta u narednom periodu:
1. Smjernice za boljom provedbom međunarodnog humanitarnog prava na nacionalnoj razini,
2. Obnavljanje obiteljskih veza uz poštivanje privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
3. Potrebu rješavanja problema mentalnog zdravlja i psihosocijalnih potreba osoba pogođenih oružanim sukobima, prirodnim katastrofama i drugim kriznim situacijama,
4. Klimatske promjene i potrebe donošenja propisa i politika pružanja pomoći u slučaju katastrofa koje nikog ne izostavljaju,
5. Zajedničkom djelovanju Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i tijela javne vlasti u borbi protiv epidemija i pandemija na sprječavanju bolesti, promicanju zdravlja i smanjenju ljudskih patnji,
6. Važnosti zastupljenosti žena na razini donošenja odluka u humanitarnom djelovanju Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Međunarodnoj konferenciji, prethodila je Glavna skupština Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (3.-7. prosinca) te Vijeće izaslanika Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (8. prosinca).Tijekom 22. sjednice Glavne skupštine  obilježena je 100-ta godišnjica osnivanja Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.  Društvo Crvenog križa Maršalovih otoka i Crveni križ Butana primljeni su u punopravno članstvo Federacije te Pokret sada čine 192 nacionalna društava. Glavna skupština usvojila je Strategiju 2030. koja će usmjeravati rad nacionalnih društava u narednom desetljeću ka tri ključna cilja: predviđanje, odgovor i brzi oporavak nakon kriza; siguran, zdrav i dostojanstven život s mogućnošću napredovanja te mobilnost ljudi ka inkluzivnoj zajednici.

Teme sjednice Vijeća izaslanika odnosile su se na: odgovornost i integritet Pokreta kao temelj za učinkovito i dosljedno humanitarno djelovanje te stavljanje u središte djelovanja i odgovora na potrebe zajednica i stanovništva pogođenih kriznim situacijama. Usvojeno je više smjernica i rezolucija, značajnih za djelovanje sastavnica Pokreta na različitim područjima rada kao što su unaprjeđenje koordinacije unutar Pokreta, jačanje statutarnih osnova nacionalnih društava, smjernice za zaštitu mentalnog zdravlja i psihosocijalnih potreba, obnavljanje obiteljskih veza, djelovanja Pokreta o interno raseljenim osobama, izjave Pokreta o migracijama.

Za vrijeme trajanja Statutarnih sastanaka sudionici sastanaka imali su prilike upoznati se s Edukacijskim centrom i Integracijskom kućom, aktivnostima koje je prezentirao Hrvatski Crveni križ za vrijeme trajanja Statutarnih sastanaka. Delegacija Hrvatskog Crvenog križa je ostvarila i niz bilateralnih sastanaka s predstavnicima nacionalnih društava, Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te Međunarodnog odbora Crvenog križa značajnih za budući rad Hrvatskog Crvenog križa.