Održana izborna Skupština Hrvatskog Crvenog križa

26.03.2021.
Na elektronskoj sjednici Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 22. saziva koja je održana 25. ožujka 2021., verificiran je zastupnički mandat za 129 zastupnika u Skupštini Hrvatskog Crvenog križa 23 saziva. Nova je Skupština izabrala i novo vodstvo Hrvatskog Crvenog križa.

Za predsjednika Hrvatskog Crvenog križa Skupština je ponovno izabrala dr. Josipa Jelića koji je dobio natpolovičnu većinu glasova zastupnika. Za potpredsjednike su izabrani Nada Badurina i Željko Grubišić.

Izabrani su i novi članovi Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa  - Denis Ćosić, Vlado Brkljačić, Branka Hastor, Alberta Cestarić, Karmela Caparin, Živko Šimunović, Gordana Lazić-Tafra, Anica Francetić Kifrin, Terezija Nemetz, Davor Šimunović, Ludvik Matić, Štefica Pasarić, Dražen Švagelj, Vera Pleša Golubović, Damir Vlaić, Franjo Husinec, Nebojša Buđanovac, Hrvoje Kovačević, Dražen Sačer i Josip Rener.

Skupština je za članove Nadzornog odbora HCK izabrala Gloryana Gabnera, Dubravka Markovića, Danijelu Kiš, Mariju Jakominić, Šimu Lisicu, Iliju Krištića i Ivicu Smiljana.