Održana edukacija za Procjenitelje rizika na kupalištima Hrvatskog Crvenog križa

01.12.2021.
Krajem studenog na području Šibenika održana je edukacija za Procjenitelje rizika na kupalištima Hrvatskog Crvenog križa, u organizaciji Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja, na kojoj je sudjelovalo sedam polaznika iz svih dijelova Hrvatske.
 
Procjena rizika na kupalištu postupak je u kojemu se provodi obilazak kupališta, uočavaju opasnosti i s njima povezani rizici te predlažu radnje za smanjenje rizika za korisnike kupališta i uvođenje spasilačke službe.
 
Tijekom edukacije polaznici su odslušali teoretska predavanja o procesu procjene rizika i pripadajućim pravnim propisima, odradili praktične vježbe obilaska nekoliko kupališta te naučili izraditi Elaborat o procjeni rizika.
 
Nakon uspješno odrađenog praktičnog ispita u obliku samostalne izrade elaborata Procjene rizika na kupalištu polaznici su stekli zvanje Procjenitelja rizika na kupalištu Hrvatskog Crvenog križa.