Održan sastanak Europske mreže Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za psihosocijalnu podršku

30.10.2019.
Od 25. do 27. listopada u Oslu je održan godišnji sastanak Europske mreže Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za psihosocijalnu podršku (ENPS).

Ovogodišnja tema sastanka je bila psihosocijalna podrška u kriznim situacijama, a Hrvatski Crveni križ dao je svoj doprinos temom „Psihosocijalna podrška starijim osobama u kriznim situacijama“.Tijekom sastanka je također predstavljena inicijativa Međunarodne Federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Međunarodnog odbora Crvenog križa , ali i Nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, za stavljanje naglaska na mentalno zdravlje i psihosocijalnu podršku u odgovoru tijekom oružanih sukoba, prirodnih katastrofa i drugih nesreća.

Sudionici su imali priliku dati svoje sugestije kako još više unaprijediti rezolucije nastale iz ove inicijative, a koje će biti predstavljene na nadolazećoj međunarodnoj konferenciji društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Tijekom rasprave „Nakon i prije krizne situacije“, sudionici su imali priliku razmijeniti iskustva i ono što su naučili kroz vlastiti rad u kriznim situacijama, a što bi moglo pomoći drugim Nacionalnim društvima u sličnim situacijama. Iskustva su podijeljena i kroz razne materijale iz psihosocijalne podrške.


Psihosocijalna podrška je predstavljena i iz perspektive osobe kojoj je bila potrebna – bivšeg djelatnika Liječnika bez granica koji je radio u Afganistanu nekoliko godina, što je svakako inspiracija za sve koji rade u ovom području.

Osim Hrvatskog Crvenog križa, svoj rad u nedavnim kriznim situacijama predstavili su Austrijski Crveni križ, Norveški Crveni križ i Crveni polumjesec iz Kirgistana.

Sljedeći sastanak planiran je za listopad 2020. u Berlinu.