Održan prvi modul edukacije Promicanje zdravlja na radnom mjestu

13.11.2018.
Na Sljemenu u Domu Gradskog društva Crvenog križa Zagreb održan je jednodnevni modul edukacije o Promicanju zdravlja na radnom mjestu za prvu (od ukupno tri) skupine zaposlenika Hrvatskog Crvenog križa.

Uz obitelj i školu, radno mjesto jedna je od tri osnovne društvene zajednice i na taj način jedna od najvažnijih socijalnih odrednica zdravlja. Zdrava radna okolina preduvjet je tjelesnog, mentalnog i socijalnog zdravlja, a radno aktivna i zdrava osoba preduvjet je društvenog opstanka i razvoja.

Hrvatski Crveni križ sudjeluje u nacionalnom programu „Živjeti zdravo“ u dvije komponente zdravlja - Zdravlje i tjelesna aktivnost i Zdravlje i okoliš te se uključio u razvoj komponente - Zdravlje i radno mjesto, s ciljem iskazivanja brige o zaštiti i očuvanju zdravlja zaposlenika, a na taj način i jačanju zajedništva.Modul edukacije održan je u suradnji s predstavnicima vodećih institucija za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, a organiziran je prema važećim smjernicama o Zdravlju i radnom mjestu.

Uz interaktivan pristup, zaposlenici su upoznati sa stručnim činjenicama o značaju promicanja zdravlja na radu, prevenciji stresa, procjeni rizika na radu, pravilnoj prehrani, redovitoj tjelesnoj aktivnosti, prevenciji ovisnosti kao i važnosti poznavanja postupaka i vještina pružanja neodgodive prve pomoći.

Promicanje zdravlja na radnom mjestu donosi niz koristi za poslodavca i zaposlenike, poput manjeg broja ozljeda i bolesti, bolji „imidž“ poslodavca, veću motivaciju, zadovoljstvo i produktivnost rada uz manje troškove i u konačnici, povećanu svjesnost radnika o samokontroli i očuvanju vlastitog zdravlja.