ODCK Darda: Igrokaz za korisnike Dnevnog boravka za starije osobe

08.12.2019.
U Dnevnom boravku za starije osobe ODCK Darda već petu godinu provode se aktivnosti različitog sadržaja koje su usmjerene poboljšanju kvalitete života starijih osoba. Osim redovnih aktivnosti koje se provode kroz zdravstvene, edukativne, kreativne i kulturne radionice, djelatnici i volonteri ODCK Darda osmišljavaju nove sadržaje za korisnike kako bi omogućili svakom korisniku aktivno uključivanje prema vlastitom interesu.

Tako je uz spomenute aktivnosti osnovana i dramska sekcija koja je za blagdan Sv. Nikole premijerno izvela igrokaz "Četiri svijeće i dijete." Svijeće su predstavljale mir, povjerenje, ljubav i nadu. Nakon dramske izvedbe korisnike je iznenadio i sam Sv. Nikola u pratnji Krampusa, no Krampus nije bio zločest nego je s radošću pomagao Sv. Nikoli dijeliti zlatne šibe na kojima su bili slatkiši i lijepe poruke.

U duhu nadolazećih blagdana u Dnevnom boravku za starije osobe bit će organiziran i božićni koncert pod nazivom "Ljubav čini čuda" koji će se održati 20. prosinca 2019. godine.